Algemene Omschrijving - General Description
Grootte van de Kamers: tussen 10m2 tot 24m2
Veiligheid: conform aan de politiereglementering, met conformiteitattest van de Stad Gent.
Prijzen: tussen 350,00 € en 450,00 €/maand alles inbegrepen
Contractduur: minimum 11 maanden, vanaf 1 september tot 31 juli van het volgend jaar,
eventueel verlengbaar de maand augustus daarop volgend

Kookgelegenheid: 2 keukentjes zijn voorzien in het gebouw
Fietsenbergplaats: in aparte ruimte in het gebouw
Waarborg:=2 maanden huurprijs
Extra: Gratis
Kabeldistributie televisie op de kamer
Internetverbinding op de kamer
Wat niet in de prijs is berekend:
Afvalzakken betalend
Inboedelverzekering
Size of Rooms: between 10m2 to 24m2
Safety: according to the police regulations, in compliance certificate from the city of Ghent.
Prices: between € 350.00 and € 450.00 / month all inclusive
Contract: minimum 11 months, from September 1 to July 31 of next year,
possible extension of the subsequent month of August

Cooking: 2 kitchens are provided in the building
Bike Shed: in separate room in the building
Deposit: = 2 months rent
Extras: Free
Cable television television in the room
Internet in room
What is not calculated in the price:
Rubbish bags must be payed
Home contents insurance